Duration Type Location Trainer Contact
2018/06/08 - 2018/06/13 Gathering with John Croft in France 20180608

John Croft is coming back to France for 5 days of teachings, sharing and celebration. This is open to all those who attended any Dragon Dreaming workshops. 30 seats only. It will be in french and english.
All the details about the program, cost, accomodation, food are on this document in Fr/En

This will take place in the south west of France, near the spanish border. We will be hosted in an alternative, ecologicla retreat center near Carcassonne called “le Jardin des Possible” (Garden of all possibles). More details HERE

John Croft & all participants

Nicolas Briet  +33 (0)6 87 03 97 54   nicolasbriet@yahoo.co.uk
Pascal Castelle +33(0)6 23 04 19 75  pascal.castelle@gmail.com

2018/06/23 - 2018/06/27 Preseganje blokad v projektih 20180623

Ljudje smo del zapletenega sistema, ki vpliva na okolje, ob enem pa to okolje vpliva nanj.  Medsebojne interakcije so lahko vzrok osebnih blokad v vsakodnevnih situacjah pri posameznikih, prav tako pa dolgoročnih blokad v projektih katerih del smo. Upoštevajmo, da vse projekte ustvarjamo in razvijamo ljudje in da projekti niso sami sebi namen. Posledično so lahko procesi v projektu moteni zaradi osebnih značilnosti vpletenih oseb. Potrebno je torej razumeti osebo, ki deluje in vzroke, zakaj deluje na določen način.

Zaradi  vpliva osebnih pogledov na proces, se projekti nikoli ne odvijajo po načrtu. Začnejo se pojavljati blokade in ovire. Izziv je običajno v srečanju osebnega procesa, ki se nanaša na projekcije in osebno preteklost z dinamiko projektnega tima. Kako uspešen bo projekt je odvisno od ravni zavedanja in pozornosti ljudi, ki so drug z drugim v interakciji – pozornosti do sebe, do tima in do okolja.

V odnosu na različne faze projekta v Zmajevem sanjanju ugotavljamo, da se v ”fazi sanjanja” blokada pojavi kadar ”ne vidimo kaj se rojeva”. Posledično ne zberemo vseh potrebnih informacij in se želimo skriti ali zanikamo pomembne osebne lastnosti  ali lastnosti okolja, ki bi lahko podprle naš osebni razvoj in naravo projekta.

V ”fazi načrtovanja” se blokada pojavi, ko zaradi strahu ali ranljivosti ”ne povemo kaj mislimo”.  Lahko se zgodi, da zbranih in za projekt pomembnih informacij ne vidimo iz različnih perspektiv in jih ne razumemo  ustrezno zahtevam projekta. Zato ne prepoznamo alternativnih možnosti.

V ”fazi delovanja” se blokada pojavi, kadar ”ne delamo kar govorimo”. To pomeni, da je osebna zaveza  vsakega posameznika ogrožena in v našem osebnem življenju ali v projektu ni koherentnega delovanja. Posameznik ne spozna, kako so  vsi akterji v projektu soodvisni in kako njihovo vedenje vpliva na celoten projekt. Ko se tega zavemo in spoznanje prenesemo v prakso, pride do resničnega znanja.

V ”fazi proslavljanja” je blokada posledica dejstva, da ”ne vidimo, kaj smo naredili”. Pomeni, da nismo sposobni prepoznati kaj smo naredili dobro in kaj bi lahko bilo bolje. Če takšne refleksije ni, znanja ne moremo transformirati v modrost.

Preseganje naštetih in drugih omejitev, s katerimi se srečujemo zahteva globoko samozavedanje, ki nam omogoča, da smo avtentični s sabo in z drugimi ter lahko naredimo, kar je potrebno. Zahteva vodjo, ki nenehno zavestno spremlja procese, ki izkazuje pozornost in je že dokazal, da  je sposoben samorefleksije. Za to sta potrebni prožnost in prilagodljivost.

Kaj pridobim z udeležbo na  delavnici?

 • Delavnica nam bo pomagala prepoznati osebne blokade, ki so na poti našim osebnim ciljem in prepoznati blokade v različnih fazah projekta in njihove simptome.
 • Spoznali bomo, kaj nas v življenju ovira in kako to vpliva na našo psiho, zdravje in telo. Skozi utelešenje čustvenih stanj se bomo naučili poslušati in uporabljati modrost  svojega telesa.
 • Učili se bomo prepoznati vir blokad na različnih nivojih in v različnih okoliščinah.  Razumeli bomo, kako prevladujoča kultura zmagovalcev in poražencev ustvarja blokade, ki so rezultat strahu in nezaupanja ter posledično prinaša porazne rezultate za vse.
 • Iskali bomo načine, da presežemo  konflikte, ki nastanejo kot posledica blokad in to energijo ustvarjalno uporabimo zase, za skupino ter za sodelovanje z drugimi na način, ki podpira kulturo zmagovalcev (dobro za vse).
 • Naučili se bomo gledati skozi drugačna očala: skozi moč imaginacije in skozi telo.

To bomo dosegli z močjo intuicije, doživljanja skozi telo in z uporabo sistemske perspektive. Vključili bomo tehnike iz gestalt terapije in postavitve družine. V globoki povezavi z naravo bomo povezali teorijo s prakso. Kombinacija uporabljenih tehnik pomaga vsakemu udeležencu razviti novo perspektivo za premagovanje ovir in blokad, s katerimi se srečuje v življenju in pri izvajanju projektov.

Na delavnici Preseganje blokad se naučimo neposrednega in pravočasnega prepoznavanja in uspešnega odpravljanje ovir pri projektih.

Poznavanje tehnike Zmajevo sanjanje je koristno, ni pa nujno za udeležbo na delavnici.

Delavnico priporočamo  in verjamemo, da vam bo koristila če:

 • ste vključeni v projekte kot projektni vodja, manager, izvršni vodja, svetovalec ali klijent.
 • želite odkriti drugačen pogled na svet in poizkusiti nekaj novega.
 • želite povečati učinkovitost v vaših projektih.
 • želite ovire v projektih iz destruktivnih omejitev transformirati v navdih za spremembo na bolje.
 • želite doseči globlje razumevanje kulture zmagovalcev (dobro za vse).
 • se želite učiti v skupini, skupaj z izkušenimi sodelavci.

Trenerja

Lizandra Barbuto

Delovna terapevtka in specialistka osebnega razvoja s pomočjo nevrološke znanosti in vedenja ter celostne trajnosti. Študirala je v Šoli integrativne terapije SAT ter že 12 let  uporablja tehniko spontanega giba in gledališča v praksi. Kot gestalt teprapevtka podpira skupine in posameznike pri uporabi metode Zmajevo snajanje. Delala je z različnimi kulturami po vsem svetu: Latinska Amerika, Evropa, Azija in Afrika. Je so ustanoviteljica   ”Possibilities Institute” ter podpira proces osebnega razvoja za doseganje kolektivne modrosti skozi konceptualno učenje, naravo in vključujče metode.

John Croft

V Avstraliji rojen mednarodni trener in svetovalec, soustanovitelj Gaia fundacije v Zahodn Avstraliji je v svoji dolgoletni karieri delal kot predavatelj na univerzah ter vladni svetovalec pri gradnji skupnosti, regionalnem razvoje in okoljski trajnosti. Je utemeljitelj metode Zmajevo sanjanje, ki je bila v zadnjih 20 letih uporabljena za izvedbo veš kot 8500 projektov v 52 državah po vsem svetu. John je tudi soustanovitelj  ”Possibilities institute”.

John in Lizandra delata skupaj od leta 2012.

John and Liz have been working together since 2012.


PRISPEVEK: € 290 – € 390 v skladu z vašimi možnostmi in izbrano namestitvijo

Prosim izberite višino vašega prispevka po načelu solidarne ekonomije: tisti, ki lahko plačate polno ceno tečaja s svojim prispevkom delno pokrijete stroške tistim, ki jim plačilo polne cene predstvalja oviro, da bi se tečja udeležili.  

Prispevek pokriva stroške trenerjev, namestitve, vegetarjanskih obrokov, čajnih pavz in orgaizacijo tečaja.

Prijava

Sončni grič – Topolovec, Istra

John Croft in Lizandra Barbuto

2018/06/16 - 2018/06/22 Intenzivna delavnica Zmajevega sanjanja 20180616

Na delavnici bomo  kreirali uspešne kolektivne projekte,  ob tem pa spoznali metodo in prenesli filozofijo v prakso.

Program pokriva teorijo in prakso Zmajevega sanjanja in nas popelje skozi  uporabno in enostavno metodo, ki sprošča kolektivno ustvarjalnost s pomočjo zavedanja in čutenja, ki  podpira našo osebno rast, preobrazbo skupnosti in planetarno zdravljenje.

VEČ informacij

JOHN CROFT je mednarodni trener in svetovalec, ki že 40 let dela na področju izobraževanja ekološko trajnostnih skupin in skupnostnim ekonomskim razvojem. Delal je v Londonu, Parizu za UNESCO, v Ženevi z ILO v Afriki, Indoneziji in Papui Novi Guinei s svetovno banko, v Avstraliji z različnimi vladami, univerzami in nevladnimi  organizacijami v lokalnih skupnostih. Po vsem svetu predava na konferencah, izvaja delavnice in izobraževalne programe na univerzah ter v poslovnih in skupnostnih organizacijah. Je soustanovitelj Avstralske organizacije za trajnostne skupnosti in GAIA Fundacije v Avstraliji in sosnovalec mednarodno prepoznane metode konsenzualnega vključujočega strateškega načrtovanja projektov za skupnosti in organizacije Zmajevo sanjanje.  Metodo poznajo in jo uspešno uporabljajo organizacije v več kot 45 državah po vsem svetu v različnih projektih, okoljih in kontekstih.

LIZANDRA BARBUTO je mednarodna trenerka, delovna terapevtka in specialistka nevroznanosti, človekovega razvoja in celostne trajnosti. Raziskuje kolektivno modrost in zaključuje magisterij na GAIA univerzi.  Gestalt terapevtka, ki od leta 2006 profesionalno raziskuje osebnostno terapijo  z uporabo spontanega giba in gledališča. Njen pristop temelji na meditaciji in povezanosti z naravo kot podporo pri iskanju identitete. Zavedanje čustev, uma in telesa vodi v avtentičen izraz in svobodo. Deluje v Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji, Aziji vključno s Kitajsko in v Evropi vključno z Rusijo. Verjame, da je življenje dar, ki ga lahko v polnosti užijemo le ob zavedanju sebe in svojega mesta v svetu.

John in Lizandra skupaj delata in vodita trajnostne projekte po vsem svetu od leta 2012.  Nenehno razvijata nove načine za uporabo Zmajevega sanjanja v izobraževanju, premagovanju blokad, avtentičnem proslavljanju in učinkoviti komunikaciji za posameznike, organizacije, podjetja, politične aktiviste in nevladne organizacije.

PRISPEVEK: € 390 – € 490  odvisno od vaših možnsti in izbrane namestitve.

Prosimo izberite višino vašega prispevka po načelu solidarne ekonomije: tisti, ki lahko plača  polno ceno tečaja s svojim prispevkom delno pokrije  stroške tistim, ki jim plačilo polne cene predstvalja oviro, da bi se tečja udeležili.  

Prispevek pokriva stroške trenerjev, namestitve, vegetarjanskih obrokov, čajnih pavz in orgaizacijo tečaja.

PRIJAVA

Sončni Grič – Topolovec, Istra

John Croft in Lizandra Barbuto

2018/11/09 - 2018/11/11 Songliners: Gathering for Dragon Dreaming Practitioners 20181109

“Songliners”: Gathering for Dragon Dreaming Practitioners

The workshop 

With this workshop we give space and support for people who are applying Dragon Dreaming in their daily work and life.

this workshop is for

 • trainers, facilitators, coaches with experiences in Dragon Dreaming
 • people interested in sharing knowledge and experience of Dragon Dreaming with colleagues
 • people interested in co-creating projects
 • people who want to keep the Dragon Dreaming spirit alive

 

Vienna

Ulrike Reimann, Martin Halir

www.emotionskultur.de

2018/09/28 - 2018/09/30 Dragon Dreaming Basic Course 20180928

Introduction 

Czech Republic

Ulrike Reimann, Martin Halíř

martin.halir@gmail.com

2018/10/04 - 2018/10/07 Skills and tools for Dragon Dreaming practitioners II 20181004

Dragon Dreaming for practitioners

This is a workshop series for people with prior experience in Dragon Dreaming.
The purpose of this course is to offer a learning environment that helps to extend knowledge and gain hands-on experience of applying Dragon Dreaming tools and philosophy into different working contexts.

more information and registration 

Vienna

Ulrike Reimann & Lara Kastelic

ul.reimann@emotionskultur.de

2018/05/24 - 2018/05/27 Skills and tools for Dragon Dreaming practitioners I 20180524

Dragon Dreaming for Practitioners

This is a workshop series for people with prior experience in Dragon Dreaming.
The purpose of this course is to offer a learning environment that helps to extend knowledge and gain hands-on experience of applying Dragon Dreaming tools and philosophy into different working contexts.

more information and registration 

Vienna

Ulrike Reimann & Lara Kastelic

ul.reimann@emotionskultur.de

2018/11/08 - 2018/11/10 Collaboration Incubator *18 20181108

Collaboration Incubator *18

Improve your leadership skills
Collaborate better
Connect with likeminds
Clarify your path
in the Service of the Earth and Humanity

San Francisco Bay Area, USA

Vanilla Way Change Agency Network
Institute for Evolutionary Leadership

Register

2018/06/14 - 2018/06/16 Collaboration Incubator *18 20180614

Collaboration Incubator *18

Improve your leadership skills
Collaborate better
Connect with likeminds
Clarify your path
in the Service of the Earth and Humanity

San Francisco Bay Area, USA

Vanilla Way Change Agency Network
Institute for Evolutionary Leadership

Register

2018/10/12 - 2018/10/14 Collaboration Incubator *18 20181012

Collaboration Incubator *18
Improve your leadership skills

Collaborate better

Connect with likeminds

Clarify your path

in the Service of the Earth and Humanity

Berlin, Germany

Vanilla Way Change Agency Network
Institute for Evolutionary Leadership

2018/06/30 - 2018/07/07 Dragon Dreaming and Permaculture 20180630

Dragon Dreaming & Permaculture

Gunsleben, Germany

Ulrike Reimann, Rakesh Rootsman Rak

ul.reimann@emotionskultur.de

2018/11/18 - 2018/11/23 Dragon Dreaming Intensiv Nov 2018 in Sieben Linden 20181118

Intensiv-Workshop: Neben den grundlegenden Methoden für das Träumen, Planen, Handeln und Feiern üben wir gemeinsam anhand eurer Projektideen weiterführende Methoden des Dragon Dreaming zum Umgang mit Konflikten, Win-Win-Kultur, Budgetplanung und Erfolgsprüfung, Prototyping und klären Fragen aus der Praxis.

Ökodorf Sieben Linden (zwischen Berlin, Hannover, Hamburg)

Ilona Koglin und Julia Kommerell

Sieben Linden: https://siebenlinden.org  info(ätt)siebenlinden.org

2018/06/02 - 2018/06/03 Dragon Dreaming: Modul Handeln 20180602

Dragon Dreaming in 4 Modulen: HANDELN

 

 

Ulrike Reimann

Ulrike Reimann, ul.reimann@emotionskultur.de
www.emotionskultur.de

2018/06/02 - 2018/06/03 Uvodna delavnica v Zmajevo sanjanje 20180602

V prvem vikendu junija 2018 načrtujemo uvodno vikend delavnico Zmajevega sanjanja.

Delavnica bo potekala v soboto 2. in v nedeljo 3. junija 2018. Vsak dan bomo pričeli ob 9:00 in končali ob 18:00. Delavnica bo potekala v Ljubljani in sicer v Gnezdu, centru sonaravne gradnje v Šentvidu. http://gnezdo.si/center-sonaravne-gradnje/

Iz vsebine:
– Kakšna je vloga Zmajevega sanjanja v današnjem času sprememb?
– Zmagaš – zmagam – zmaga: nova kultura bivanja vzajemne podpore.
– Kaj je kolektivna inteligenca ter kako do nje?
– Ozaveščanje osebnega odnosa s planetom Zemlja.
– Vzpostavljanje oziroma izboljšanje komunikacije s fizičnim telesom.
– Čiščenje in oživljanje osebnih sanj, lastne motivacije za življenje.
– Kako sanje posameznikov povezati v večji in s tem močnejši organizem znotraj
katerega vsak poleg svojih sanj živi še sanje celotne skupine.
– Praznovanje osebnega življenja ali kako v svojem življenju prepoznati kvalitete in jih
vključiti v vsakdanje življenje – osebni vidik zmajevega sanjanja ali kako v projekt
povrniti zataknjeno energijo.
– Kje je naš zmaj, zakaj negovati odnose z njim, kako komunicirati ter kaj se izraža
preko njega? Kaj so zmajeve sanje? Zakaj se sploh ukvarjati z njim?
– Afriška strategija – poleg zmajev bomo spoznali še slone in pse, ali kako se socialne
dinamike lotevajo v centralni Afriki.
– Poudarili bomo še glavne prednosti zmajevega sanjanja kot tudi njegove slabosti
oziroma omejitve.

Delavnico bosta vodila Tomislav Gjerkeš in Lara Kastelic. Za več informacij lahko pišete na drustvo@permakultura.si.

Cena delavnica je 100€. Prijavite se preko spletnega obrazca.

Delavnica poteka pod okriljem Društva za permakulturo Slovenije.

 

O pretekli uvodni delavnici v decembru so udeleženci zapisali:

Delavnica je fantastična. Posebej se me je dotaknila harmonija sožitja in delovanja v skupini, ki je bila sestavljena iz popolnoma drugačnih ljudi vseh starosti in arhetipov ter energija popolne povezanosti in komunikacije preko više sfere zavedanja. Delavnica je presegla moja pričakovanja že v trenutku ko sem vstopila v prostor in začutila energijo, ki je že bila ustvarjena s predano pripravo voditeljev, njuna povezanost in komunikacija brez besed, ko sta se dopolnjevala in podpirala. Emilija

Iz glave v srce, iz srca v glavo. Pomembno je, da pri vsakem projektu znamo in zmoremo stati z nogami na trdnih tleh in z glavo v oblakih. Zmajevo sanjanje je orodje, ki mi to nudi. Petra, Kmetija Veles

Pred udeležbo sem imel zadržke, češ da je to še ena delavnica kjer se veliko dreka premeša. Izkazalo se je, da gre predvsem za skupino ljudi, ki bi radi izboljšali svet, kar je sorte skupina, ki meni ugaja. Dva dneva za vse pač nista dovolj, a vsekakor je to ena življenjska postaja, kjer se utegnejo zamenjati vlaki.

Lara in Tomi sta super tim, ki zelo prijetno podajata vsebino. Vidi se, da čutita to, o čemer govorita in, da imata izkušnje s sanjanjem tudi pri svojih projektih. :) Hkrati je delavnica tudi izkustvena in lahko teorijo takoj preizkusiš. Zelo hitro se je cela skupina sprostila in postala skupnost, kjer se je lahko vsak izrazil. Priporočam čisto vsem, saj sanjamo lahko vsakodnevne obveznosti ali pa večje projekte. Sanjanje je način življenja. :) Neja

Štula 10, Ljubljana – Šentvid

 

Tomi in Lara

2018/11/10 - 2018/11/11 Dragon Dreaming: Modul FEIERN 20181110

Dragon Dreaming in 4 Modulen: FEIERN

 

in Planung

Ulrike Reimann

ul.reimann@emotionskultur.de
www.emotionskultur.de
Tel.:+49-421-17664861

2018/08/25 - 2018/09/01 Dragon Dreaming Intensive 20180825

Intensive Workshop

Giving you the opportunity to connect inspirational learning with a holiday, we have chosen the Croatian island Brač and the project Gea Viva for a special Dragon Dreaming experience. Located in a Mediterranean garden close the fishing village Milna, Gea Viva is a retreat camp and eco base, that invites you delve deeply into nature. The venue is surrounded by special places, such as the dragon’s cave, which will inspire our process. Here you can unwind, find inspiration, meet like-minded people and experience Permaculture, eco living, art and the creative forces of the Earth.

More Information

Workshop fee: 450€ (incl. vegetarian food)
Gift economy ideas can also be considered.

Island Brac, Croatia

Gea Viva

Ulrike Reimann, Sabine Engelhardt, Peter Kuklis, Lara Kastelic

www.emotionskultur.com

ul.reimann@emotionskultur.de

2018/10/12 - 2018/10/14 Dragon Dreaming Einführung 20181012

Einführung

Workshop-Beschreibung
In diesem Workshop stellen wir den Dragon Dreaming Prozess vor, als faszinierende Methode zur Verwirklichung von Visionen und Projekten. Die Teilnehmenden erfahren, woran Projekt-Träume scheitern und was sie erfolgreich macht. Sie erleben, wie sie ihre Träume (Projektideen) charismatisch kommunizieren können. Dies hilft den eigenen Traum zu entdecken (der manchmal ein anderer ist, als wir dachten …), inspiriert und verbindet. Und weil durch das Aussprechen die Träume auf die Erde kommen, ist es auch eine Möglichkeit neue, gemeinsame Projektideen zu entwickeln oder Verbündete zu finden.

 

Bremen

Ulrike Reimann

ul.reimann@emotionskultur.de

Tel.: +49-421-17664861

2018/06/16 - 2018/06/17 Dragon Dreaming durch den Körper erleben, 16. - 17. Juni 2018 20180616

Dragon Dreaming durch
den Körper erleben –
Einführungs-Workshop

Wien

Barbara Fereberger &
Rainer Tiefenbacher

Rainer
dd@machtsinn.org
0676 39 28 575
gleich hier  anmelden