To je pot k izvedbenemu delu projekta, ki obsega implementacijo, admistracijo in načrtovanje ter spremljanje napredka. V tej fazi skupina prehaja od normiranja, procesa načrtovanja operativnih postopkov, k delovanju. V tej občutljivi fazi se lahko pojavljajo različne ovire, načrti pa so videti izgubljeni. Skupina si mora vstopiti v proces praznine. To je obdobje naporov, kjer se junak kot bojevnik vrne, da bi se soočil z vsem, kar mu preprečuje izpolnitev naloge. Znajde se v »trebuhu pošasti«, tam, kjer se sreča z večino svojih »zmajev«, tistih strahov, ki ležijo izven njegove cone udobja. Nevrološko se v tem procesu aktivirata temenska režnja, senzorični in motorični korteks, posebej pa leva stran zatilnega režnja ter mali možgani. Pri tem se sproščajo steroidi, adrenalin in kortizol.

Izvedbena faza projekta zahteva veliko energije. Namen Zmajevega sanjanja je samoorganizacija in nehirearhično izvajanje projekta (podobno kot necetralizirana organizacija), kjer noben član skupine v projekt ne vlaga več časa in energije kot čuti, da je prav.

Ena pomembnejših mejnic med načrtovanjem in delovanjem pri mnogih projektih je financiranje. Z metodo Opolnomočenega zbiranja sredstev (Empowered fundraising) Zmajevo sanjanje podpira člane skupine pri spreminjanju odnosa do denarja iz občutka pomanjkanja v pozitivnejši odnos, s katerim sami sebe opolnomočijo pri procesu zbiranja sredstev. V tej fazi se vzpostavi zaveza »skladnosti dejanj in besed«.

Karabirrdt pomaga prečkati ločnico med fazo načrtovanja in fazo delovanja. Pomaga nam ohraniti osredotočenost skozi celotno izvedbo: tako vedno vemo, kdo je prevzel določeno nalogo in katere naloge so že opravljene.

Krog sanjanja v tej fazi pomaga ovrednotiti projekt, saj odgovori na vprašanje: Katere ideje in vizije smo bili zmožni uresničiti? Generično vprašanje se v tem primeru glasi:

»Kaj nam potrjuje, da uspešno opravljamo naloge, dosegamo cilje in uresničujemo 100% svojih sanj?«

Odgovarjanje na vprašanje »Kaj je še potrebno da bi se naše (skupne) sanje uresničile?« običajno pokaže, da je bilo uresničenih več kot 100% vseh sanj, mnogokrat na nepričakovane načine, kakršnih si ne bi mogli niti zamisliti.

< NAČRTOVANJE                                                                                                       PROSLAVLJANJE >