Druga stopnja je pot od skupne teorije proti polnemu odpiranju, srečanju in dialogu z okolico. Pogosto na tej stopnji izbruhne »čudoviti kaos« in po možnosti vodi v blokado »analize-paralize«. Tu se skupina pomakne od faze »oblikovanja« (forming) k fazi »nasprotovanja« (storming). Junak se tu odpravi na popotovanje in postane »popotnik«; išče in najde podporo na nepredvidljivih mestih. Nevrološko to vključuje prefrontalni korteks, levi temenski reženj, posebej Brocovo in Wernickejevo področje, ki vplivata na govor, ter 6. Bodmanovo področje, kjer poteka načrtovanje strategij.

Na stopnji načrtovanja: pretehtavamo alternative, razvijamo strategije in na razne načine preizkušamo projekt. Zmajevo sanjanje si izrazito prizadeva olajšati vznikanje kolektivne inteligence s skupnim postavljanjem projektnih ciljev in namenov. To od udeleženih zahteva, da »povedo, kar mislijo«.

Skupina določi cilje, zasnovane na »zamejenih in dosegljivih pogojih v prihodnosti, naravnanih k delovanju« z opiranjem na generično vprašanje:

»Kaj vse se mora zgoditi, da se bodo 100% uresničile naše kolektivne sanje.«

Zbrane ideje skupina razvrsti in prebere z normativnim skupinskim procesom, ki se zaključi z 6-8 zapisanih ciljev projekta.

Potem skupina odgovori na generično vprašanje:

Kateri cilj, če mu posvetimo pozornost prvemu, bo olajšal izpolnjevanje ostalih ciljev, da bomo uresničili 100% naših sanj?

Osrednje orodje na stopnji načrtovanja (in kasneje na stopnji izvedbe), je strategija po Karabirrdtu. Ta beseda prihaja iz besednjaka Noongar aboridžinov iz Zahodne Avstralije in pomeni »pajčevina«. Karabirrdt je nekakšna »igralna plošča« – projektni načrt, vodnik in zemljevid – vse v enem. Pomaga pri tem, da igrivo in intuitivno poskrbimo za vse naloge in njihov proračun. Karabirrdt je tudi portal med teorijo in prakso.

< IZVEDBA                                                                                                                               SANJANJE >