John Croft, eden glavnih utemeljiteljev metode Zmajevo Sanjanje (Dragon Dreaming), ima za največji projekt na svetu, izveden po tej metodi, prav akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu.