Sanjanje je pot od individualne h kolektivni viziji. Tu projekt preide od predformativne v formativno stopnjo, čemur M. Scott Peck pravi tudi »psevdo-skupnost«. Gre za proces »slišanja klica«, ki povečuje motivacijo in nagovarja k začetku junakovega potovanja. To je faza maksimalne ustvarjalnosti, polna »aha trenutkov« novih odkritij.

Nevrološko se tu aktivira predvsem področje prepoznavanja vzorcev v desni možganski polovici, področje oblikovanja modelov nad zatilnim režnjem ter prefrontalna skorja.

Vsak projekt se začne s sanjami ene osebe. Podatki kažejo, da se okoli 90% projektov zatakne že v fazi sanjanja, in sicer zato, ker ljudje ne spregovorijo drugim o svojih sanjah. Nihče ne more sanj uresničiti sam. V fazi sanjanja je potrebno oblikovati skupino, kar se začne tako, da o svojih sanjah pripovedujemo drugim.

Po opažanju brazilskega pedagoga Paula Freire udejanjanje svobode zahteva, da začetna ideja posameznika umre, da bi prinesla »veliko noč« in omogočila svoje »vstajenje« kot kolektivna pobuda celotne skupine. Če  delam na »tvojem projektu«, je vzdušje drugačno, kot če delam na »našem projektu«. Šele ko se zgodi ta premik, se zmore vsak član skupine enakovredno poistovetiti z idejo in se ji stoodstotno zavezati.

Ko je začetna ideja oblikovana, pravkar omenjeni učinek dosežemo s »krogom sanjanja«, v katerem udeleženci odgovorijo na generično vprašanje:

»Kakšen bi moral biti ta projekt, da bi na koncu lahko rekli, da nikakor drugače ne bi mogli bolje porabiti časa?«

Metoda ustvarjanja skupne vizje s krogom sanjanja omogoča vsakomur odgovoriti na to vprašanje brez komentarjev in kritik, dokler nanj v polnosti ne odgovorijo vsi v krogu. Ko je krog zaključen, zapisane vizije preberemo vsem prisotnim – le da jih pretvorimo v preteklik. Rezultat kroga sanjanja je slikovit »sanjski manifest«. Ta živi dokument lahko nenehno spreminjamo, poleg tega pa ustvarja visok motivacijski privlak od vizije proti izvedbi.

< NAČRTOVANJE                                                                                                          PROSLAVLJANJE >